Fysisk aktivitet og funksjonshemmede

Kursinnhold: konferansen skal
  • skape motivasjon og engasjement
  • gi faglig påfyll
  • sette viktige saker på dagsorden
  • gi kunnskap og praktiske erfaringer
  • bidra til å bygge nettverk

Målgruppe: personer med funksjonshemming, trenere, ledere og ansatte innen idretten, ansatte i skoleverket og utdanningsinstitusjonene, helsetjenesten ved helseinstitusjonene, rehabiliteringsinstitusjoner, kulturetaten og interesseorganisasjoner

Kommune Type Start Slutt
Innlandet 26.09.2014 08:30 00:00