Familieleir 2016

Personskadeforbundet LTN gjentar suksessen fra tidligere år og arrangerer familieleir i våre flotte leiligheter ved Sunny Beach i Bulgaria. Leiren er et tiltak for både familier med skadde barn og familier hvor barn er pårørende.

Temaet for årets familieleir er ”familien samlet”. Og det vil bli arrangert erfaringsutvekslinger og samlingsstunder under oppholdet. Henvend deg til Frank for mer informasjon.

Familiene må være selvhjulpne siden reiseledere ikke skal fungere som assistenter. Vi har en leilighet som er fullt tilrettelagt og anlegget passer godt for funksjonshemmede. Familieleiren arrangeres 30.06.16-08.07.16 med avreise fra Gardermoen. NB! Merk datoen, det står feil dato i Leve Med 01/16.

Se våre hjemmesider www.personskadeforbundet.no for mer informasjon om leilighetene.

Familier som har opplevd ulykker og skader kan av ulike grunner finne det vanskelig å reise på ferie. Det kan være økonomi, usikkerhet rundt det å reise til et nytt sted eller rett og slett utrygghet i reisesituasjonen. Personskadeforbundet LTN tilbyr plasser på vår familieleir i 2016 til våre leiligheter i Panorama Dreams i Bulgaria hvor dere kan være en uke sammen med andre familier i forbundet. Egenandel er kr 1 000 per person og inkluderer reisen, opphold og eventuelt tilknytningsfly

Trenger du tips og råd for hva du bør pakke og tenke på for å få en vellykket reise nøl ikke med å spørre, for mer informasjon og påmeldingsskjema, ta kontakt med Frank på e-post frank@personskadeforbundet.no eller på telefon 22 35 71 00.

Kommune Type Start Slutt
Utlandet 30.06.2016 00:00 00:00