BPA-skolen kjører kurs i brannvern og førstehjelp 25. august

Røyksøyle - brannvern og HMSfirst-aid-training

 

BPA-skolen tilbyr felleskurs i førstehjelp og brannvern på Inspiria i Sarpsborg!

Vi har erfart at personlige assistenter selv ønsker dette kompetanseløftet – og at det er livsviktig kunnskap som gjør hverdagen trygg for den som har BPA som verktøy i sitt liv!

Dagen vil deles inn i to bolker a 3 timer og en lunsjpause og science-show på Inspiria:

1. Brannvern 3 timer (11:00-14:00)housegard6kgpulver3

 • Grunnleggende teori om brann og førstehjelp
 • Bevisstgjørelse av ansvar, roller og
 • Slokking av forskjellig branntyper
 • Ulike typer slokkemidler og slokketeknikker
 • Evakuering av personer og hjelpemidler
 • Rutiner for brannvern i hverdagen
 • Kartlegging og forslag til forbedrende tiltak

Kurset leveres av brannvernforeningen.

2. Lunsj med Scienceshow kl 14-1430

3. Førstehjelp 3 timer (1440-1730)

Anita

 • Fremmedlegeme i hals (evnt. sug av luftveier)
 • Spesifikke sykdommer aktuelt for din jobb
 • Forstuinger og brudd
 • Brannskader
 • Sår og kutt
 • Forgiftninger
 • Tann og øyeskader
 • Hodeskader
 • Besvimelse, bevisstløshet, sideleie
 • Hjerte/lunge redning
 • Evt. andre ting som er aktuelt

Kurset leveres av instruktør Anita Gundersen.

Pris: kr 4000,-

inkluderer servering, show, opplæringsmateriell, frukt- og kaffepauser. Kursbevis til alle!

BINDENDE PÅMELDING FØR 20. AUGUST TIL hege@bpa-skolen.no  eller sms til 93 01 89 95

Velkommen!

 *Søk om BPA-tilskudd til opplæring for dette kurset, din arbeidsleder og arbeidsgiver vil hjelpe deg. Kurset er også åpent for arbeidsledere og fungerende arbeidsledere i BPA.

Kommune Type Start Slutt
Sarpsborg, , , , , , 25.08.2015 11:00 17:30