BPA-konferanse for rådmenn

Tegning: forelesning

Øke kompetansen om BPA, rettighetsfesting og fritt brukervalg/offentlige anskaffelser.

Konferansen er gratis.

Det serveres lunsj og er en begrensning på 100 deltakere (førstemann til mølla).

Kommune Type Start Slutt
Oslo 30.04.2015 10:00 16:00