BPA-arbeidslederkurs – basis

Tegning: forelesning

Kurset er for nye BPA-arbeidsledere som ønsker å få det beste ut av sine ansatte, og gjennom det
utvikle assistanseløsningen sin optimalt – med mulighet for å virkeliggjøre intensjonen med BPA.
Independent Living-ideologien er integrert i opplæringen.

Hovedmål:
Utvikle assistanseberettigedes ledelseskompetanse, og gi grunnlag for refleksjon omkring roller og ansvar. God arbeidsledelse innebærer forståelse for forutsigbare rammer for ansatte, blant annet ved definerte oppgaver og tydelige forventninger. God kommunikasjon, rolleavklaringer, og fokus på et trygt og godt arbeidsmiljø hvor ansatte opplever seg verdsatt, er viktige nøkkelord. Målet er at arbeidsledelsen skal være effektiv, og at de involverte skal sitte igjen med en god følelse, selv om man ikke alltid er enig i alle beslutninger.

Kursleder med tyve års BPA-basis arbeidsledererfaring og erfarne personlige assistenter som aktive medspillere, inklusiv kursmateriell, lokalleie, enkel
bevertning, og reise for arbeidsleder på billigste reisemåte.

Målgruppe:
assistanseberettigede eller stedfortredende arbeidsledere – som innehar lederrolle overfor personlige assistenter.
Kurset skreddersys til enkeltpersoner eller grupper.

Kommune Type Start Slutt
Viken, 26.08.2014 10:00 17:00