Assistentkurs modul 1, 7. mars

Arrangør: BPA-skolen

Dato: torsdag 7. mars 2019

Sted: Oslo, hotell bestemmes når påmeldinger er klart

Lunsj og opplæringsmateriell inngår i kursprisen

Foreleser Hege Weimand Larsen

Pris: 4.500,-

Bindende påmelding, frist 20. februar 2019

Send påmelding deltakernes navn og kommune/leverandør

til hege@bpa-skolen.no og du vil få bekreftelse på mail.

Program kursmodul 1

09:00 Velkomst, introduksjon til BPAs historie og fremtid

10:00 Din rolle, dine ferdigheter i et unikt og personlig yrke

11:00 Dine rettigheter og plikter i jobben av god kultur: Balansen i brukerstyring og medvirkning for ansatte

Gruppeoppgaver med felles diskusjon

12:00 Lunsj

12:40 Rollespill: Taushetsplikt, etisk refleksjon med dialogkort

13:30 Relasjonen til arbeidsgiver og lojalitet i BPA-ordninga

14:30 Case-oppgaver om HMS og godt samarbeid

15:30 Avslutning, evalueringer og kursbevis

Kurset er fagstigegodkjent av Fagforbundet

Kommune Type Start Slutt
15.01.2019 09:51