Årsmøte i Personskadeforbundet LTN Nordland fylkeslag

Personskadeforbundet LTN Nordland fylkeslag avholder årsmøte lørdag 30. april 2016 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær kl 17.00.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 30.mars 2016. Kan sendes til mail: nordland@personskadeforbundet.no eller til Personskadeforbundet LTN Nordland, v/Remi A.Olsen, Leilighetsbygget 4, 8432 Alsvåg

Adgang til dette årsmøtet har alle representanter for lokallagene i Nordland, som er valgt av det enkelte lag.

Kommune Type Start Slutt
Vågan 30.04.2016 17:00 17:00