Årsmøte i Personskadeforbundet LTN Midt -Troms lokallag

PÅ ÅRSMØTET HAR DU MULIGHET FOR Å PÅVIRKE OG BESTEMME HVA DITT LAG SKAL SATSE PÅ I 2016!

Du kan sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet: til lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet og du kan komme på årsmøtet og bruke stemmeretten din! (valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid før møtet, så det er ingen fare for at du blir valgt inn i styret)

Personskadeforbundet LTN Midt-Troms lokallag holder sitt årsmøte på Velferden i Sørreisa, 12.04.2016 kl 18.00. Kontaktperson: Carina Simonsen, tlf. 934 09 561.

Innkalling med dagsorden og informasjon om hvor årsmøtedokumentene kan rekvireres får du tilsendt senest 2 uker før årsmøtet.

Velkommen!

Kommune Type Start Slutt
Sørreisa 12.04.2016 18:00 18:00