Arbeidslederkurs 4.-5. mars

Arrangør: BPA-skolen

Dato: 4.-5. mars 2019

Sted: Oslo, hotell bestemmes nærmere etter påmeldinger

Tid: 10:00 – 15:30

Pris: 6.500,-

Pris inkluderer servering i løpet av dagen, kursmateriell og kursbevis, samt mulighet for telefonveiledning i etterkant av kurset inntil 10 timer. Deltaker må selv bestille overnatting ved behov for det.

Påmelding sendes hege@bpa-skolen.no 

Forelesere: Hege Weimand Larsen og Ørjan Grut

Kurset bygges opp generelt rundt erfaringsutveksling mellom deltakerne og kurslederne. Roller til de ulike aktørene i BPA-ordningen. Kurset veksler mellom forskning, fag og erfaringer, samt også lovverket som regulerer ordningen helt inn i daglig drift.

4. mars DAG 1 PROGRAM

kl. 10: Vi tar opp BPA-ordningas intensjon, historie og lovendringer.

kl. 11: Vi deler erfaringer om hvorfor deltakerne har søkt om BPA, hva de vil få ut av det og hva kurset kan løfte frem av muligheter.

kl 12. Vi jobber med definisjon av rollen «arbeidsleder» og «personlig assistent». – Hva forventer vi av disse to rollene?

kl 13 Lunsj

Kl 14 Rekruttering: annonser, intervjuer og ansettelse. Først må ansatte få en struktur på plass i din BPA-ordning, som forutsetter at du har kjennskap til hvordan assistentene (best) kan utføre sine oppgaver.

kl 15 Vi har rollespill og drøfter tema som kan tas opp i medarbeidersamtaler og personalmøter.

Avslutning dag 1. Mulighet for en felles middag om kvelden for deltakerne.

 

5. mars DAG 2 PROGRAM

kl. 10 Vi diskuterer hva målstyring har å gjøre i en BPA-ordning. Vi jobber med arbeidsplaner og stillingsbrøker.

kl. 11 Vi ser på lovverket og vedtak som gir ulike muligheter for et aktivt, selvstyrt liv med BPA.

kl. 12 HMS, taushetsplikt, varsling og rapportering

kl. 13 Lunsj

Kl 14 Vi jobber med løsningsfokusert tilnærming til utfordringer og ser hvordan kulturen på arbeidsplassen kan endres ut ifra LMX-teori.

Kl 15 Gruppeoppgaver og diskusjoner av caser i fellesskap: Tema vi går nærmere inn på er ferieplanlegging, avtaler før reiser med BPA.

Kl 1530: Avslutning, evaluering og kursbevis

Velkommen!

Kommune Type Start Slutt
15.01.2019 09:48