Administrasjon og personalledelse i BPA-ordninger

Kurset vil blant annet bestå av repetisjon av BPA-kunnskap, ha fokus på det å være leder, og sammenkoble teori om ledelse og praktisk BPA-ledelse.

Kursavgift:
Arbeidsleder / medarbeidsleder: kr 7700,-
Assistent: kr 2100,-
Kommunerepresentant: kr 7700,-

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser. I tillegg gis deltakerne anledning til å ta kontakt pr. e-post eller telefon i etterkant av kurset, for å diskutere sine spesifikke problemstillinger.

Kommune Type Start Slutt
Oslo 21.09.2016 09:30 15:00