Å være ektefelle eller samboer til en person med en sjelden diagnose

Aktuelle diagnoser:

Arvelige ataksier
Dystrofia myotonika type 1 og type 2
Mitokondriesykdom
Nevrofibromatose type 1 og type 2
Schwannomatose
Hereditær spastisk paraparese
Klinefelters syndrom
Polynevropatier
FSHD
CMD
Gauchers sykdom
Noonans syndrom
47 XYY syndrom
Turners syndrom
Målgruppe:
Ektefeller og samboere til personer med en av de aktuelle diagnosene.

Kursets målsetning
Kurset vil ha fokus på det å være nær pårørende til en person med en sjelden diagnose som kan gi utfordringer i hverdagen. Vi vil gi deltakerne mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og legge til rette for erfaringsutveksling.

Innhold

Livsglede i livsalvoret, ved prest, forfatter og samtaleveileder Per Anders Nordengen
Parforhold og kommunikasjon, ved psykolog PhD Torun Vatne
Medisinsk informasjon om ektefelle/samboers diagnose
Koordinering og helhetlig oppfølging, ved Solvor Skaar, ergoterapeut
Samliv, ved Mette Wallace, spesialsykepleier og sexologisk rådgiver
Smerter og økt trettbarhet, ved spesialistpsykolog Grete Hummelvoll og overlege Øivind Kanavin
Brukerstemmer og gruppesamtaler
Kurset gir ikke rett til opplæringspenger.

Her kan du lese mer om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Bente Andersen på e-post ban@frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin Bredesen på kurs@frambu.no.
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

Kommune Type Start Slutt
Nordre Follo 20.06.2016 09:00 15:00