Sommerles: Olivia Assistanse

Sommerles:

I disse sommermånedene presenterer BPA-portalen leverandørene og hva de tilbyr.

 

Olivia Assistanse

Olivia Assistanse ble stiftet i 2016, og er dermed nykommeren blant BPA-leverandørene. Olivia Assistanse bygger imidlertid sitt konsept på sine gründeres lange og brede erfaring med BPA. De administrativt ansatte har selv erfaring som arbeidsledere, assistenter samt fra oppstart og ledelse av andre BPA-leverandører. Til felles har de et brennende engasjement for å levere BPA i henhold til intensjonen med ordningen. Olivia Assistanses kunder styrer alltid selv eller via sin nærstående eller verge hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre samt hvor, hvordan og når assistenten skal arbeide.

Olivia Assistanse forteller at de som BPA-leverandør skal oppleves som nære, tilgjengelige, serviceinnstilte og fleksible.

Hva tilbyr Olivia Assistanse sine kunder?

  • Vi tilbyr fast rådgiver til våre kunder. Fra første samtale og gjennom hele kundeforholdet.
  • Gjennom gode og lettforståelige papirløse systemer ønsker vi å gjøre det enkelt for våre kunder å få mest mulig ut av sin BPA-ordning. Arbeidsavtalene er elektroniske og signeres enkelt fra assistentenes mobiltelefon, timelistene fylles ut og godkjennes enkelt via mobil, nettbrett eller PC.
  • Stillingsannonse på Finn.no dekkes av Olivia Assistanse, og arbeidsleder får tilgang til alle søknader via et system hvor man kan rangere, kommentere søknader samt med to klikk kalle inn aktuelle kandidater til intervju. Arbeidsleder avgjør selv hvor mye støtte som er ønsket under rekrutteringsprosessen.
  • Vi tilbyr driftskonto med inntil 5%, forutsatt at kommunen tillater dette.
  • Skulle vedtakseier/arbeidsleder ha spørsmål er vi alltid tilgjengelige, enten du foretrekker å ringe, sende e-post eller SMS.

Hva tilbyr Olivia Assistanse assistenter?

  • Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelse.
  • Pensjon i KLP uten trekk i lønn. Medlemskapet i KLP gir gunstige betingelser på forsikring, lån og sparing.
  • Lønnet assistentkurs med innføring i historien og intensjonen med BPA, assistentens rolle, systemer og aktuelt lovverk.
  • Gode systemer som gir enkel tilgang til arbeidsplan samt lar assistentene levere sin timeliste fra mobil, nettbrett eller pc.

Hvem kan velge Olivia Assistanse som BPA-leverandør?

Olivia Assistanse tilbyr våre tjenester i hele landet. Vårt hovedkontor ligger i Grensen i Oslo sentrum. Vi kan velges i alle kommuner som åpner for fritt brukervalg, samt har konsesjon i følgende kommuner:

  • Oslo, Skedsmo, Ullensaker, Ålesund, Etne, Gjerdrum, Gulen, Hamar, Kristiansund, Kvam Herad, Lindesnes, Mandal, Marnadal, Moss, Skaun, Ski, Sunndal, Vestnes, Våler, Eidsvoll, Hurdal, og Nannestad.

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Send en melding via Olivia Assistanses Facebookside, eller ring 24 07 77 44.

Til leverandørene: Alle er velkomne til å ta kontakt med BPA-portalen på 930 18 995 for å få en egen artikkel her i sommer!

Kommentarer

Legg igjen en kommentar