Les om BPA-leverandørene – nå Prima Assistanse

I sommer kan du lese om leverandørene her på BPA-portalen. Vi har tidligere i år lagt ut en åpen intervjuguide for alle leverandørene. I disse sommerukene ringer vi rundt for å følge opp dette. Den første leverandøren som har svart på undersøkelsen, presenteres nedenfor. Det er helt gratis og frivillig å delta i dette.

Her kan du lese om Prima Assistanse

Hva gjør dere til en god arbeidsgiver for ansatte og arbeidsledere i BPA?

Prima Assistanse kan tilby arbeidsledere en oppmerksom, lydhør og tilpasningsdyktig leverandør. Vi har stor kunnskap om BPA, og har deriblant et eget BPA-råd bestående av erfarne arbeidsledere med engasjement og relevant fagkompetanse. Dette rådet jobber hele tiden for at Prima skal bli bedre, mindre byråkratisk og mer tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse. For assistenter kan Prima Assistanse tilby en trygg arbeidsplass med godt opplærte arbeidsledere. Deres behov og ønsker blir hele tiden hørt og vurdert, og det er enkelt å komme i kontakt med oss som arbeidsgiver.

Hvorfor jobber dere med BPA?

BPA er et frigjøringsverktøy som mange med funksjonsutfordringer er avhengig av for å kunne leve slik de ønsker. BPA gir rett og slett frihet til å leve, og vi ønsker å være en av dem som bidrar til at mennesker i vårt samfunn har mulighet til å oppleve denne friheten. Vårt mål er ikke bare å gi frihet, men også å gjøre det enklest mulig å håndtere dette verktøyet slik at våre arbeidsledere har tid og energi til andre plikter og roller som livet byr på. Vi jobber med BPA fordi vi mener at alle bør ha mulighet til å leve slik de selv vil, og at mennesker med funksjonsutfordringer skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hva er deres pensjonsvilkår, forsikringer og lønnsnivå for personlige assistenter?

Prima Assistanse har konkurransedyktig lønn og ønsker å gi våre assistenter et så høyt lønnsnivå som mulig. Grunnlønnen ( pr 2021) ligger på 185,38 ( 37,5 timers arbeidsuke) og 186,24 ( 35,5 timers arbeidsuke), ansiennitet fra 5-17,- kommer i tillegg til grunnlønn for de som har opparbeidet seg dette. Samt 56,- i kveldstillegg og 53,- i helgetillegg.

Prima Assistanse har som målsetting å sikre at våre medarbeidere har en trygg arbeidsplass, og påse at de til enhver tid er sikret arbeidsforhold i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

Arbeidstakere i Prima Assistanse har OTP (obligatorisk tjenestepensjon) i Storebrand, denne utgjør 2% av brutto inntekt per år. Prima Assistanse har ansvarsforsikring.

Prima har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Assistentene har også tjenestereiseforsikring som ansatt i Prima Assistanse.

Hvordan følger dere opp arbeidsledere i sin daglige drift av BPA?

Vi er opptatt av å møte arbeidslederne våre der de er og der de føler at de har behov for rådgivning og støtte. Dette vil si at vi gir individuell opplæring og veiledning, samt at vi forsøker å være med på å tilpasse hver ordning til den enkelte. Hver arbeidsleder er forskjellig og har ulike behov, derfor er det viktig at vi som leverandør evner å se disse forskjellene. Er du en erfaren arbeidsleder som har drevet din BPA-ordning i mange år, vil du kanskje trenge mindre veiledning fra oss enn en som nylig har startet med BPA. Samtidig glemmer vi heller ikke noen arbeidsledere, og følger stadig opp de erfarne arbeidsledere med kurs og påfyll av nyttig informasjon. Når det gjelder oppfølging av unge arbeidsledere så har vi en egen ungdomsrådgiver som er utdannet spesialpedagog. Prima Assistanse er opptatt av ungdom som skal overta arbeidslederansvaret, og vi har kompetanse til å veilede ungdommene og foreldrene gjennom denne prosessen. I tillegg har vi BPA-rådgivere over hele landet som er lette å komme i kontakt med, med en svartid på under 12 timer. Det er en lav terskel for å ta kontakt med oss i Prima, og vi har mulighet for å søke juridisk hjelp hos våre jurister dersom det oppstår vanskelige saker.

Hva dekker dere av utgifter i BPA-ordningene, generelt og evt. lokalt?

I kommuner der det tillates kan innskuddet til driftsmidler være opptil 5%. Vi dekker alle utgifter til assistentene så fremt det er relatert til assistansen og kvitteringer foreligger. Noen eksempler på hva som dekkes:

 • HMS-tiltak for assistenter,
 • annonsering/rekruttering av assistenter,
 • reiseutgifter for assistent,
 • arbeidstøy/utstyr til assistenter,
 • assistentmøter,
 • datautstyr/administrasjon for assistansen,
 • kommunikasjonskostnader,
 • restaurant/kafé (utgifter til assistent),
 • vaksiner for assistent,
 • julebord/ sommerfest for assistentene m.m.

Trenger dere mer informasjon?

Det er lov å ta kontakt med alle leverandørene og spørre om det dere måtte lure på før valg av arbeidsgiver eller bytte av leverandør. Det er også et poeng med BPA-portalens sommerles å gjøre flere bevisste på hva man kan ha nytte av å spørre sin kommune om før det blir lagt ut konsesjoner. Leverandør-kommune-arbeidsleder-assistent er noe som bør kunne styrke hverandre i dialog og samarbeid!

OBS! Er du også leverandør og ønsker at vi skriver en sak om dere, ta kontakt med oss på telefon 93 01 89 95.

2 tanke på “Les om BPA-leverandørene – nå Prima Assistanse

 1. Hei 😊

  Her er det feil informasjon om lønn osv.

  Kan jeg sende dere ny tekst, og så oppdaterer dere?

Legg igjen en kommentar