Sommerles: Assister meg

Hjem

Sommerles:

I disse sommermånedene presenterer BPA-portalen leverandørene og hva de tilbyr assistenter og arbeidsledere.

Assister meg

Assister meg har levert helse- og omsorgstjenester i Norge siden 2006. «Vi er ledende på kompetanse innen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og er i dag landets største private BPA-selskap», skriver de på sine nettsider.

 

Assister meg samarbeider med Skiforbundet, Bandyforbundet og Røde Kors – besøksvenn. Sammen synliggjør vi flere aktiviteter og feriesentre som tilbys personer med forskjellige utfordringer. Assister meg er også veileder for brukere som ønsker å få opp aktivitetsnivået i eget liv. I samarbeid med ulike leverandører vil vi blant annet fra høsten av arrangere ulike dager hvor man kan komme og se på og prøve ulike hjelpemidler knyttet til aktivitet.

Vi har akkurat snakket med Kjersti Koller, som har kommet tilbake fra Haglebu Fjellstue.

Her har Assister meg arrangert Mountain Rally som en del av deres visjon om å skape aktiviteter for alle uansett funksjonsnivå!

Assister meg har avtaler i 75 kommuner og har snart ca. 1000 ansatte.

Innen helse og omsorg har vi mange års erfaring. Gjennom å dele erfaringer og overføre kunnskap er leveransene våre i stadig utvikling, noe som gir fleksibilitet og vi er i stand til å dekke ulike behov og organisere på ulike måter.

Hva tilbyr dere arbeidsledere og assistenter i Assister meg?

Arbeidsledere:

En arbeidsleder har en lederrolle og med dette kommer ansvar, ansvar for forsvarlige arbeidsoppgaver, trivsel og ryddige arbeidsforhold. Vi er med deg hele veien, enten du gjør alt selv eller vi hjelper deg med deler av arbeidslederrollen. Se vår web-side. Med våre verktøy vil du enkelt kunne registrere timer, turnuser, avvik og ha tilgang til all informasjon du til enhver tid trenger gjennom våre HMS- og personalhåndbøker.

Assistenter:

De assistentene som kommer og jobber hos oss må være glade i aktivitet, mot til å tørre nye ting, og det å få drømmer til å gå i oppfyllelse! Det å være en assistent hos oss, er mye mer enn å fungere som ekstra armer og ben. Våre assistenter er alt fra en tilrettelegger til sparringspartner, en som motiverer og bidrar til at arbeidslederne våre oppnår målene de setter seg og mer til.

Hos oss har du muligheten til å kombinere din kunnskap om arbeidslederen og tidligere erfaringer med vår tro på aktivitet og skape de løsningene som er unike for din arbeidsleder. Som en del av teamet, er det viktig at du er deltakende og kjenner på friheten til å ytre dine meninger og foreslå dine ideer og forslag.

  • Vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår miljøprofil.
  • Vi har bedriftshelsetjeneste i Stamina Helse, som er landsdekkende, og omfatter alle våre ansatte. Bedriftshelsetjenesten bistår i, og kvalitetskontrollerer, vårt HMS arbeid.
  • Vi er en IA-bedrift
  • Gode IT-verktøy og blant annet Compendia
  • Vi har en verneombudstjeneste.
  • Gode ordning for kursing og veiledning

Kompetanse

Vi legger til rette for at de ansattes kompetanse, initiativ og kreativitet skal forbedre våre arbeidsmetoder og gi våre kunder det best mulige tilbud. For å kvalitetssikre vår stab holder vi jevnlig kurs for alle våre ansatte. Her får de får opplæring i etikk, arbeidsmoral, sykdomslære, lover og forskrifter, førstehjelp, hygiene og psykiatri. Alle våre ansatte og brukere kurses jevnlig i våre rutiner, arbeidsmetoder og gjeldende lovverk. De ansatte kurses også i førstehjelp, forflytningsteknikk og annet der oppdraget krever det.

Til leverandørene: Denne artikkelen er en av mange vi vil legge ut i sommer. Vi har et mål om å bli mer synlige for alle som ønsker oversikt over leverandørene i Norge. Og derfor har vi laget denne artikkelserien. Vi bruker informasjon fra nettsidene til leverandørene og det vi får tilsendt av bilder/ fakta over intervjusamtaler med administrasjonen. Ta kontakt om du vil at vi skal skrive om deres selskap!

Kommentarer

Legg igjen en kommentar