BPA – ikke Bare På Artig

Kjell J. Vang, seniorrådgiver, pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag har skrevet et innlegg om BPA i Namdals lokalavis NA. Innlegget er delt flere steder i sosiale medier, om enn det er publisert i en lokalavis.

Det er mest sannsynlig flere som kan kjenne seg igjen i og ha nytte av å lese innlegget, uavhengig av hvor man bor i landet.

Pasient – og brukerombudet vil her først og fremst representere de sakene hvor BPA ikke er innvilget og/eller er blitt avvist på feil grunnlag. Det er interessant lesning i seg selv. De BPA-ordningene som faktisk blir igangsatt og ivaretas slik de er tiltenkt av lovgiver, blir naturligvis ikke beskrevet omfattende i innlegget. Vi nevner det her på portalen for å minne om at også mange kommuner tar Brukerstyring På Alvor.

Utdrag fra innlegget:

«Pasient- og brukerombudet mottar et begrensa antall henvendelser om BPA. I noen tilfeller hører vi at personer med tjenestebehov og deres pårørende ikke har fått informasjon om at BPA-ordninga fins som et tilbud i kommunen. Noen forteller også at når de sjøl tok opp BPA som tema, ble de avspist med at denne typen tjeneste ikke tilbys. Det er lovbrudd når kommuneansatte ikke informerer om et tilbud kommunene er pålagt å ha, og når et framsatt ønske om BPA avvises på generelt grunnlag».

Les hele innlegget her.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar