Statsråd vil ha flere funksjonshemmede i arbeid

foto: mann med rullestol og kajakk

Foto: Hegnar.no

Av funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder har bare fire av ti inntektsbringende jobb. Myndighetene og partene i arbeidslivet inngikk i 2001 en avtale om inkluderende arbeidsliv og blant målene for personer med nedsatt funksjonsevne var et av de viktigste å øke sysselsettingen.

Statsråd Anniken Hauglie mener det er viktig med tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede.

«Regjeringen mener det er behov for et bredt spekter av virkemidler for å øke inkluderingen av funksjonshemmede i ordinært arbeidsliv. Både tiltak rettet mot å styrke den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og tiltak rettet mot å redusere arbeidsgivers opplevde risiko ved å ansette utsatte grupper er viktig.»

Denne gruppen har i stedet hatt en svak reduksjon 15 år senere i yrkesdeltakelsen. For å kartlegge situasjonen for de funksjonshemmede på arbeidsmarkedet sammenlignet med resten av befolkningen har Statistisk Sentralbyrå siden 2002 gjennomført årlige intervjuundersøkelser.

43 prosent av funksjonshemmede personer mellom 15 og 66 år er i arbeid ifølge en rapport som ble publisert 16. mars. Sysselsettingen i den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe er til sammenligning 74 prosent.

Mot 2 prosentpoeng for hele befolkningen har andelen falt med omtrent 3 prosentpoeng for de funksjonshemmede siden 2002.

Kilde: Hegnar.no

Kommentarer

Legg igjen en kommentar