Ny boligveileder fra Husbanken

Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Veilederen skal gi kunnskap om hvilke muligheter som finnes for personer med utviklingshemming til å skaffe seg en egen eid bolig.

– Utviklingen viser at det stadig blir flere og større «institusjonslignende boliger» for mennesker med utviklingshemming. Dette er en uheldig utvikling. Det er derfor bra at det nå foreligger en veileder både pårørende og mennesker med utviklingshemming kan bruke, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Denne veilederen gir informasjon om hvordan utviklingshemmede selv, eller deres pårørende kan gå frem for å kjøpe eller bygge egen bolig. Det er helt i tråd med målene om retten til et selvstendig liv, og det å være en del av samfunnet på lik linje med alle andre.
–Vi håper veilederen vil være nyttig og at den blir brukt. Både av deg som har utviklingshemming og av deg som er pårørende, og at den kan være nyttig til det å finne seg egen bolig. Det er også gledelig det samarbeidet vi her har hatt med Husbanken, sier Trommald.

Veilederen er delt i to hoveddeler. Den første handler om å bygge bolig sammen med andre og utfordringer knyttet til etablering av borettslag og sameie. Den andre omhandler det å kjøpe bolig alene. Veilederen sier blant annet noe om regelverk, støtteordninger, kontrakter, konkrete eksempler.

Prøv den nye veilederen på Husbankens hjemmesider.

Kilde: BUFDir

Kommentarer

Legg igjen en kommentar