Portalen på Virkes BPA-konferanse

foto: paneldebattdeltagere

Torsdag 30. april 2015 arrangerte arbeidsgiverorganisasjonen Virke på ny en heldags BPA-konferanse, og landets kommunale rådmenn var spesielt invitert.

Bildet over, paneldebattdeltagere f.v.: Hilde Rogne (FFO), Tove Linnea Brandvik (Uloba), Hermann Albert (Fagforbundet), Elisabeth Haaland (AssisterMeg), Gunnar Wedde (UKE, Oslo kommune).

Det var lagt opp et tettpakket program og mange spennende innledere med ulike og relevante innfallsvinkler. Atten kommuner og en rekke BPA-leverandører var representert på konferansen. Mange hadde håpet på en større oppslutning og interesse fra kommunene, og ønsket tips om hvordan få dem på banen.

Her er noen bilder (takk til Ole-Morten Vestby) og sitater fra dagen:

«Jeg er dypt skuffet over hvor liten interesse kommunene viser for dette viktige området de har ansvaret for.»

– sier Hermann Albert fra Fagforbundet i paneldebatt på nasjonal BPA-konferanse. 18 av 428 inviterte kommuner møtte. «

foto: Kari Kjørnås Kjos (FrP)
Kari Kjørnås Kjos (FrP)

«Vi må sende et tydelig signal til kommunene. Hvis de hadde innvilget BPA til alle som burde ha fått det, hadde vi ikke trengt å innføre rettighetsfestingen. Hvis de nå nekter å legge til rette for mer bruk av BPA, tvinger de bare frem en utvidelsen av rettigheten.»

– sier Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. Hun tar til orde for en svært raus tildelings-politikk i kommunene.

foto: Ann-Kristin Wassvik
Ann-Kristin Wassvik, seniorrådgiver og jurist

«Kommunene trenger profesjonelle aktører til å hjelpe seg med å håndtere BPA. For mange kommuner er dette for komplisert, og erfarne private BPA-leverandører har mye størrre kompetanse på BPA-drift.»

– sier seniorrådgiver og jurist i Helsedirektoratet Ann-Kristin Wassvik. Hun jobber nå med sluttføringen av det nye rundskrivet som kommunene skal tildele BPA-vedtak etter.

foto: Gunnar Wedde
Gunnar Wedde

«Oslo kommune mener at det bør være fritt brukervalg på alle områder hvor det leveres personlig tjenester. Oslo kommune går stadig lenger bort fra å definere behovet til innbyggerne. Brukerne blir mest fornøyd når de får bestemme selv».

– sier avdelingsdirektør for konserninnkjøp i Oslo kommune, Gunnar Wedde.»

foto: Sidsel Maxwell Grasli
Sidsel Maxwell Grasli (JAG assistanse)

«Kommunene tror ikke vi kan gjøre egne valg. Vi opplever mistillit til arbeidsledere nesten daglig. Vi leverandører må protestere når kommunene vil drive ordningene på en måte som ikke er BPA.»

– sier daglig leder i JAG Sidsel Maxwell Grasli.»

foto: Tove Linnea Brandvik
Tove Linnea Brandvik (Uloba)

«Det sier noe, når man må rettighetsfeste noe som allerede er lovfestet i et land, for å få kommunene til å følge loven. Nå har ikke kommunene mulighet til å si nei lenger. Stortinget har gitt makten videre. Nå er det individet som bestemmer.»

– sa ULOBAs politiske rådgiver Tove Linnea Brandvik.

Fint med fagfokus for kommuner og leverandører.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar