Kvier seg for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne

Skepsisen til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne er utbredt blant norske arbeidsgivere. Bare et lite mindretall har stor inkluderingsevne, viser en ny undersøkelse som omtales i magasinet Velferd.

Mange arbeidsgivere frykter at ansatte med nedsatt funksjonsevne vil være en belastning. Det går fram av en spørreundersøkelse Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) har gjennomført. 1 785 arbeidsgivere har svart på undersøkelsen, som presenteres i en fersk rapport om arbeidsgiveres inkluderingsevne, skrevet av Afi-forskerne Eivind Falkum og Anne Grethe Solberg.

Spørreundersøkelsen avdekker blant annet at:

  • Halvparten av arbeidsgiverne tror personer med nedsatt funksjonsevne vil trenge mer hjelp fra kolleger enn andre.
  • En av fire mener ansettelse av funksjonshemmede vil føre til økt sykefravær. Omtrent like mange mener at produktiviteten vil reduseres.
  • 15 prosent mener at å ansette funksjonshemmede vil svekke lønnsomheten mer enn virksomheten kan tåle. Skepsisen er større i privat sektor enn i det offentlige. Eksempelvis mener én av fire private bedrifter at de ikke har råd til å ansette funksjonshemmede, mens det gjelder én av ti offentlige virksomheter.

Ikke overraskende

– Skepsisen som kommer fram i Afi-undersøkelsen, er ikke overraskende. Men det er en unødvendig skepsis, basert på et tradisjonelt bilde av funksjonshemmede som syke personer med spesielle behov, sier daglig leder Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba.

Uloba arbeider for å gi funksjonshemmede økt frihet og selvstendighet gjennom tilgang til borgerstyrt personlig assistanse (BPA) og har selv mange funksjonshemmede blant de ansatte i administrasjonen.

– Det er langt på vei en myte at funksjonshemmede har høyt sykefravær og lav produktivitet. Jeg sitter selv i rullestol, men har så å si ikke hatt sykefravær gjennom 25 år, sier Uloba-lederen. Hun påpeker at mange blander sammen nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne.

– Nedsatt funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis at du har nedsatt arbeidsevne. En funksjonshemmet kan ha like stor arbeidsevne som andre, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

Artikkelen er publisert etter avtale med magasinet Velferd. Du kan lese hele artikkelen i magasinet Velferd 4-2015. Klikk her for elektronisk utgave.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar