BPA-nyheter!

Foto: mange ulike dører i mosaikk

Rekrutterer i stor stil!

Prima Omsorg har skilt ut BPA-drift i firmaet Prima Assistanse.
Prima Assistanse skal nå ansette 16 BPA-konsulenter i 16 kommuner, og konsulentene skal inngå i et BPA-råd. Rådet skal være et kontaktpunkt mot brukere og mot kommunen. – Rådet skal samles et par ganger i året for å fremme forslag til forbedringer i PA, skriver Prima Assistanse

Prima Assistanse sier dette er for å «demonstrere ambisjoner om å virkelig satse på BPA».

Er du kvalifisert og interessert i en deltidsstilling? Se jobbannonsen hos Prima Assistanse.

Alle gode ting er tre ..

Eller?

For tredje gang på kort tid  har Stavanger kommune sendt ut invitasjon til å søke om tjenestekonsesjon for BPA .

Også denne gang protesterer BPA-tilretteleggeren Uloba. Etter å ha vunnet frem i de to første rundene mobiliseres det på ny. Denne gang er det retten til å ferdes og oppholde seg utenfor egen bokommune – med BPA – som er tema. Enten det nå handler om jobb, studier, verv, ferie eller fritid, skal ikke folk med et assistansebehov ha samme frihet som befolkningen forøvrig?

Helseminister Bent Høie sa dette i sakens anledning i oktober i fjor:
«Den rettighetsfestingen regjeringen har sikret vil legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal nå målene i sitt liv, og å kunne styre de tildelte tjenesteressursene slik brukeren finner det mest ønskelig og hensiktsmessig. Dette innebærer at BPA innenfor arbeidsrettslige bestemmelser for eksempel kan benyttes ved reiser utenfor kommunen. På denne måten vil BPA gi den enkelte større mulighet til å kunne foreta ønskede fritidsreiser.»

Les om saken på Ulobas nettsider og vurder selv.

DU kan etterpå gjerne mene noe om saken i BPA-Portalens diskusjonsforum.

Hvem kan få BPA?

Ja, det er det mange som lurer på!

1. januar i år ble BPA en individuell rettighet i Norge. Det er snart  tjuefem år siden den første BPA-ordningen startet opp i Norge, og kun rundt 4.000 har foreløpig fått innvilget denne egenstyrte formen for assistanse.  Anslag viser at så mange som 14.000 nordmenn kan ha rett til å få assistansebehovet sitt dekket med BPA. På kanjegfåbpa.no kan du finne ut om du er en av dem!

I testen finner du også en BPA-kalkulator, som gjør det lettere å beregne hvor mange timer BPA du bør søke om.

Nettstedet kanjegfåbpa.no er utviklet av BPA-leverandøren OptimalAssistanse.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar