Bred BPA-kompetanse samlet

Helseminister Bent Høie Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og BPA-leverandører samlet i underkant av hundre lydhøre deltagere på en interessant BPA-konferanse på Radisson Blu Airport hotell Gardermoen denne regntunge novemberdagen.
Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Rundt tjuefem kommuner, en rekke BPA-leverandører, noen politikere, flere BPA-arbeidsledere, et titall personlige assistenter, Fagforbundet, RO, BPA-Portalen, interesseorganisasjoner, alle de tilstedeværende var sultne på kunnskap. Ikrafttredelse av den nye BPA-loven den 1. januar 2015 fikk naturligvis mye tid.

Etter at adm. dir. i Virke, Vibeke Hammer Madsen hadde ønsket velkommen til konferansen snakket Helse- og omsorgsminister Bent Høie  om individuell rettighetsfesting av BPA, og litt om bakgrunn og verdigrunnlag. Han uttrykte at det var en historisk og viktig likestillingsreform og borgerrettighet som blir innført når BPA nå rettighetsfestes.

Innhold og implementering av rettighetsfesting av BPA,  hva vil dette medføre? Dette var tema for paneldebatten, hvor Heidi Sørlie–Rogne, FFO, Gunnar Wedde, Utvikling- og kompetanseetaten, Oslo kommune, Tove Brandvik, Uloba og  Stein Johnsen, Virke, deltok. Folk i salen hadde god mulighet for å stille spørsmål.

Stein Johnsen, advokat i Virke snakket deretter varmt for Norsk kontraktstandard NS 8435, om bruk og innhold av standarden.

Vi fikk høre om BPA fra to arbeidslederes ståsted. Stig Morten Skjæran fra Uloba har kommunal BPA-ordning og han har et aktivt og likeverdig liv – etter å ha gitt Frosta kommune BPA-opplæring. Bjørg Røstbø, arbeidsleder og verge for sin datter, fortalte på gripende vis at BPA innebærer en fantastisk flott forskjell i hennes datters liv. Hun benytter JAG som BPA-leverandør.

Einar Holand, fra RO snakket så om mulige konsekvenser for kommunene – Når inntreffer retten, versus skjønn?

Og Kari Kjønaas Kjos (FrP), leder av Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget ga i sitt innlegg tydelig uttrykk for hvor begeistret hun er for BPA.

Avslutningsvis hørte vi Henrik Renner Fredriksen, advokat i Virke
si noe om det gode innkjøp, habilitet og forhandlinger. Han understreket gjentatte ganger den viktige betydningen av dialog.

Før siste innleder Jan Helge Gulbrandsen, AU medlem i Fagforbundet spurte: Gir bruk av NS 8435 og innkjøpskompetanse, trygghet, forutsigbarhet og gode arbeidsforhold for de ansatte?

Mange sider ved BPA ble belyst denne dagen, og det er ikke tvil om at kommunene venter utålmodige på det forespeilede rundskrivet om BPA. Men vi gjentar gjerne det Tove Brandvik fra Uloba presiserte: det mest essensielle som skjer fra 1. januar 2015 er at noen får styrket retten til BPA!

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar