Leverandør Tlf BPA Privat
Abcent AS ✔   ✔  
Aberia Omsorg ✔   ✔  
Abri Dialogue AS ✔   ✔  
Assent AS ✔   ✔  
AssisterMeg AS ✔   ✔  
Ecura BPA ✔   ✔  
Hav A/S ✔   ✔  
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Jag Assistanse AS ✔   ✔  
Medvind Assistanse AS ✔   ✔  
Mio BPA ✔   ✔  
Norlandia hjemmetjenester ✔   ✔  
Prima Assistanse ✔   ✔  
Seniorstøtten AS ✔   ✔  
Smartere Hverdag ✔   ✔  
Stendi Assistanse ✔   ✔  
Stenimed AS ✔   ✔  
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Unicare BAB/BPA ✔   ✔  
Vacant Helse AS ✔   ✔  
VS Consult ✔   ✔  
Aremark Kommune 69 19 96 00 ✔  
Asker Kommune 66 90 90 00 ✔  
Aurskog-Høland Kommune 63 85 25 00 ✔  
Bærum kommune 67 50 40 50 ✔  
Drammen Kommune ✔  
Eidsvoll Kommune 66 10 70 00 ✔  
Enebakk Kommune 64 99 20 00 ✔  
Flesberg Kommune 31 02 20 00 ✔  
Flå Kommune 32 05 36 00 ✔  
Fredrikstad Kommune 69 30 60 00 ✔  
Frogn Kommune 64 90 60 00 ✔  
Gjerdrum Kommune 66 10 60 00 ✔  
Gol Kommune 32 02 90 00 ✔  
Halden Kommune 69 17 45 00 ✔  
Hemsedal Kommune 31 40 88 00 ✔  
Hol Kommune 32 09 21 00 ✔  
Hole Kommune 32 16 11 00 ✔  
Hurdal Kommune 66 10 66 10 ✔  
Hvaler Kommune 69 37 50 00 ✔