Leverandør Tlf BPA Privat
Aberia Omsorg ✔   ✔  
AssisterMeg AS ✔   ✔  
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Jag Assistanse AS ✔   ✔  
Mio BPA ✔   ✔  
Prima Assistanse ✔   ✔  
Stendi Assistanse ✔   ✔  
Etne Kommune 53 75 80 00 ✔