Leverandør Tlf BPA Privat
Prima Assistanse ✔   ✔  
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Nissedal Kommune 35 04 84 00 ✔