Leverandør Tlf BPA Privat
AssisterMeg AS 40002203 ✔   ✔  
Mio BPA ✔   ✔  
Stendi Assistanse 974 80 800 ✔   ✔  
Levanger Kommune 74 05 25 00 ✔