Leverandør Tlf BPA Privat
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Hitra Kommune 72 44 17 00 ✔