Leverandør Tlf BPA Privat
AssisterMeg AS 40002203 ✔   ✔  
BPA Nord ✔   ✔  
Ecura BPA 69 12 96 00 ✔   ✔  
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Jag Assistanse AS 96209666 ✔   ✔  
Stendi Assistanse 974 80 800 ✔   ✔  
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Harstad Kommune 77 02 60 00 ✔