Leverandør Tlf BPA Privat
AssisterMeg AS ✔   ✔  
BPA Nord ✔   ✔  
Ecura BPA ✔   ✔  
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Jag Assistanse AS ✔   ✔  
Stendi Assistanse ✔   ✔  
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Harstad Kommune 77 02 60 00 ✔