Leverandør Tlf BPA Privat
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Sokndal Kommune 51 47 06 00 ✔