Leverandør Tlf BPA Privat
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Sømna Kommune 75 01 50 00 ✔