Leverandør Tlf BPA Privat
Abcent AS ✔   ✔  
Ecura BPA ✔   ✔  
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Jag Assistanse AS ✔   ✔  
Medvind Assistanse AS ✔   ✔  
Mio BPA ✔   ✔  
Prima Assistanse ✔   ✔  
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Vestnes Kommune 71 18 40 00 ✔