Leverandør Tlf BPA Privat
Aberia Omsorg 33454000 ✔   ✔  
AssisterMeg AS 40002203 ✔   ✔  
Ecura BPA 69 12 96 00 ✔   ✔  
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Jag Assistanse AS 96209666 ✔   ✔  
Medvind Assistanse AS ✔   ✔  
Mio BPA ✔   ✔  
Prima Assistanse ✔   ✔  
Stendi Assistanse 974 80 800 ✔   ✔  
Kristiansund Kommune 71 57 40 00 ✔