Leverandør Tlf BPA Privat
Prima Assistanse ✔   ✔  
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Gjerstad Kommune 37 11 97 00 ✔