MENU

Retten til hjelpemidler

Lov om folketrygd er det sentrale lovverket på hjelpemiddelområdet.

Personer med varige funksjonsnedsettelser (over to år) har rett til hjelpemidler når disse er nødvendige og hensiktsmessige for å skaffe eller beholde arbeid, bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller bli pleiet i hjemmet. Det gis vanligvis støtte til rimligste type hjelpemiddel som dekker behovet.

Hjelpemidler lånes ut av hjelpemiddelsentralen og det er ingen egenandel på disse. Kommunen har ansvar for hjelpemidler ved midlertidig behov (under to år). Bestemmelsene i lovverket er utdypet i forskrifter og rundskriv.

Både hjelpemiddelsentral og kommune har ansvar for å gi faglig råd og veiledning. Hjelpemiddelsentralen er et ressurs- og kompetansesenter både for funksjonshemmede og fagfolk.

Forskriften for hjelpemiddelsentralen er hjemlet i folketrygdloven og i arbeids- og velferdsforvaltningsloven.

Stikkord

  • Kapittel 5 hjemler mulighet for stønad til visse hjelpemidler, jf. § 5-22.
  • Kapittel 10 hjemler retten til hjelpemidler, jf. § 10-5, 10-6 og 10-7.
  • Kapittel 21 inneholder regler for saksbehandling.
  • Bil er hjemlet i kapittel 10, § 10-5, 10-6 og 10-7 bokstav h.
  • Ortopediske hjelpemidler er hjemlet i § 10-7 bokstav i.

Fakta

  • Ca 400 000 personer har hjelpemidler på utlån fra hjelpemiddelsentralen. Ca 53% er over 67 år, ca. 10% er barn.
  • Nesten 78% av dem som har hjelpemidler, bruker dem daglig.

Lov om folketrygd kan leses i sin helhet her : Lovdata

All informasjon er hentet fra Norges Handikap Forbund publikasjon «Tekniske Hjelpemidler».  

 

Kommentarer er stengt.