Bloggere

Carine Øien-Ødegaard BPA-blogger

BPA-Portalen engasjerer skribenter som skriver innlegg og blogger om mer «hverdagslige» temaer om livet med BPA og andre små og store utfordringer en møter i hverdagen.


Merete Aasen

«Hei alle saman! Mitt namn er Merete Aasen. Eg er 27 år, har Celebral Parese og BPA, og bur i ei bygd langt inni ein dal Sogn og Fordane fylke. Ein ting til som burde nemnast, er at eg har mitt eige firma som frilans omsetjar.»

Merete Aasen driver sitt eget firma «Aasen Språk & Sprell» mellom fjord og fjell i Jostedal. Etter å ha bodd i Irland som student, vendte hun hjem dit hun vokste opp. I og med at hun har CP og bruker rullestol, så har broren, som er snekker, og familien hennes bygd ut bopelen hennes fra grunnen av, så hun skulle få leve selvstendig uten for høye terskler.