Leverandør Tlf BPA Privat
BPA Nord ✔   ✔  
Humana brukerstyrt personlig assistanse ✔   ✔  
Jag Assistanse AS ✔   ✔  
Uloba – Independent Living Norge SA ✔   ✔  
Kvæfjord Kommune 77 02 30 00 ✔