MENU

Leverandører i Fjell kommune

Leverandør BPA Privat
Aberia Omsorg
Aleris BPA
Ambio Helse AS
Hav A/S
HjemmeBest Personlig Assistanse AS
Humana AS
Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS
OptimalAssistanse AS
Prima Assistanse
Smart Bemanning AS (Bergen Helsevikar AS)
Uloba – Independent Living Norge SA
Vitalegruppen AS
Fjell Kommune