MENU

Svar til: Hvem kan få BPA?

Hjem Forum Diskusjonsforum for BPA-Portalen Hvem kan få BPA? Svar til: Hvem kan få BPA?

#2141

Hei jeg lurer på hvilke kriterier som legges til grunn for å få innvilget Bpa etter den nye retten til bpa? Jeg har fått avslag 2ganger 1gangen klagde jeg til fylkesmannen men siden kommunen anser meg som en person som er veldig tilbakestående(noe jeg absolutt på ingen måte er) får jeg ikke samme behandling av kommunen som alle borgere i samfunnet skal bli behandlet pasient ombudet sa til min mor at jeg ikke får samme behandling på saker/søknader til kommunen på bla bpa som pasientombudet og min mor ville fått han vet at jeg har diabetes som jeg fint ordner med selv og jeg har Epilepsi men har en epilepsialarm som går til hjemmesykepleien men pasientombudet har sagt at Trygghetsalarm har jeg krav på Pga epilepsien min selv ved en Bpa ordning nå skal jeg få hjelp til ny søkeprosess i januar jeg har fått innhentet spesialisterklæringer og legeerklæring fra fastlegen blir sendt når søknaden blir sendt men har jeg som er låst til en rullestol fra morgen til kveld og låst til seng Pga funksjonsnedsettelser noen rettigheter ift kommunen jeg fikk et skriv fra kommunen der jeg kommer under paragraf 2-1 nr6 bokstav b og den samme bare bokstav a enting jeg lurer på er jo hvilke,rettigheter har jeg som ei med varige fungsjonsnedsettelser fra ca hoftene og ned funsjonsnedsettelser, diabetes og Epilepsi men jeg Adm som sagt både bl.sukkeraperatet og alle injeksjoner, og andre med tar jeg selv den eneste jeg Self ikke klarer er min akuttmedisin når jeg får stort Epilepsi anfall men jeg har forhørt meg om det og en assistent kan gjøre det på lik linje som en Støttekontakt kan gjøre det meldte var mest det med den nye retten og hvilke rettigheter jeg har for jeg vet at hvis man har 5 rettigheter så opplyser kommunen deg om 1 Max 2 av de rettighetene man har

Kommentarer er stengt.