MENU

Svar til: Faller rettighetene ved BPA bort ved fylte 67 år?

Hjem Forum Diskusjonsforum for BPA-Portalen Faller rettighetene ved BPA bort ved fylte 67 år? Svar til: Faller rettighetene ved BPA bort ved fylte 67 år?

#2056

Hei Othelie!

Nei, det er ingen automatikk i opphør av BPA-vedtak ved fylte 67 år. Det er flere personer som er eldre enn både sytti og åtti som har BPA pr. i dag. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense. Dette kan du blant annet lese om i Helsedirektoratets rundskriv I-20/2000.
Men personer over 67 år vil ikke være omfattet av den lovfestede retten til BPA som trer i kraft fra 1. januar 2015. Det vil fortsatt være slik fremover at saksbehandler i kommunen skal benytte skjønn og det vil være full anledning til å gi folk eldre enn 67 år vedtak om BPA.

Kommentarer er stengt.