MENU

Svar til: Å velge leverandør.

Hjem Forum Diskusjonsforum for BPA-Portalen Å velge leverandør. Svar til: Å velge leverandør.

#1673

Hei turid!

Du peker på noe viktig, nemlig tilgang til informasjon, og du er langt fra alene om disse spørsmålene.
De aller fleste BPA-leverandørene har egne nettsider hvor de forteller om sitt tilbud, og mange kommuner har mottatt et A4-ark med relevant leverandørinformasjon – som er lagt ut på kommunens nettsider. Utover det anbefales det å lytte til andres erfaringer.