MENU

Svar til: Hvem kan få BPA?

Hjem Forum Diskusjonsforum for BPA-Portalen Hvem kan få BPA? Svar til: Hvem kan få BPA?

#1535

Hei!
Svaret på spørsmålet ditt er definitivt ja!
I følge blant annet direktoratets rundskriv I-20/2000 står det at tjenester organisert som BPA skal vurderes uavhengig av vedkommendes diagnose og alder, og i I-15/2005 understrekes det at BPA også er ment for den som ikke selv kan være arbeidsleder (for eksempel barn, umyndige, utviklingshemmede, folk med kognitive utfordringer, mv). I de tilfeller der assistanseberettigede ikke selv kan lede ordningen er det som regel en nærstående som har rollen som stedfortredende arbeidsleder. Dette kan være en forelder, søsken, ektefelle, barn, venn, eller lignende, og noen ganger en betrodd assistent.
Kriterier for BPA er at assistansebehovet anses varig, og at funksjonsulikheten vurderes som omfattende. Hva som er omfattende er jo relativt, og kommunene benytter skjønn når de vurderer tjenesteform og volum.

Har du flere spørsmål rundt dette så fyr løs. 🙂