MENU

907

Hvorfor går det ikke mer prestisje i å ha de mest vellykka BPA-historiene?

Aktuelt, BPA-drift, Forskning, Praktisk om BPA

27. november 2018

 

Trenger vi å dele mer av de gode historiene om BPA? Vi tror det. Vi tror at kommunene og enkeltpersonene som mestrer BPA godt, bør stå fram og dele av seg slik at vi alle kan lære av hverandre. Inspirere hverandre til å våge BPA. I BPA-portalen møter vi nå en blogger, Merete Aasen, som selv er arbeidsleder. Merete skriver at hun har mulighet til å jobbe som oversetter, blant annet fordi hun har personlige assistenter i hverdagen.

(mer…)

Les mer

946

Ei soge om å vere sjølvstendig næringsdrivande

BPA-bloggen

21. november 2018

Det høyrest så grandiost og framifrå ut det, «sjølvstendig næringsdrivande». Men her kjem altså sanninga, berre vent og sjå! Innlegget i dag handlar i grunn ikkje om BPA, men det er BPA som gjer det mogleg at eg kan ha den jobben eg har.

(mer…)

Les mer

750

Møt Merete Aasen – vår nye blogger

Aktuelt

21. november 2018

Hei alle saman! Mitt namn er Merete Aasen, og dette er fyrste gongen eg skriv på BPA-portalen. Eg er 27 år, har Celebral Parese og BPA, og bur i ei bygd langt inni ein dal Sogn og Fordane fylke. Ein ting til som burde nemnast, er at eg har mitt eige firma som frilans omsetjar.

Merete Aasen har BPA og driver sitt eget firma «Aasen Språk & Sprell» mellom fjord og fjell i Jostedal. Etter å ha bodd i Irland som student, vendte hun hjem dit hun vokste opp. I og med at hun har CP og bruker rullestol, så har broren, som er snekker, og familien hennes bygd ut bopelen hennes fra grunnen av, så hun skulle få leve selvstendig uten for høye terskler.

 

 

Les mer

1020

BPA – bokstavelig talt

Aktuelt, Praktisk om BPA

29. august 2018

Hvilken mening legger du i begrepet BPA?
Kunne vi ikke like gjerne kalt det for PPP?

(mer…)

Les mer

1087

Jeg reiste så langt vekk jeg kunne, for jeg var nødt til å bli sjølvstendig!

Aktuelt, BPA-bloggen

19. august 2018

Merete Aasen har BPA og driver sitt eget firma «Aasen Språk & Sprell» mellom fjord og fjell i Jostedal. Etter å ha bodd i Irland som student, vendte hun hjem dit hun vokste opp. I og med at hun har CP og bruker rullestol, så har broren, som er snekker, og familien hennes bygd ut bopelen hennes fra grunnen av, så hun skulle få leve selvstendig uten for høye terskler.

(mer…)

Les mer

958

Sommerles: Olivia Assistanse

Aktuelt

12. juli 2018

Sommerles:

I disse sommermånedene presenterer BPA-portalen leverandørene og hva de tilbyr.

 

Olivia Assistanse

Olivia Assistanse ble stiftet i 2016, og er dermed nykommeren blant BPA-leverandørene. Olivia Assistanse bygger imidlertid sitt konsept på sine gründeres lange og brede erfaring med BPA. De administrativt ansatte har selv erfaring som arbeidsledere, assistenter samt fra oppstart og ledelse av andre BPA-leverandører. Til felles har de et brennende engasjement for å levere BPA i henhold til intensjonen med ordningen. Olivia Assistanses kunder styrer alltid selv eller via sin nærstående eller verge hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre samt hvor, hvordan og når assistenten skal arbeide.

Olivia Assistanse forteller at de som BPA-leverandør skal oppleves som nære, tilgjengelige, serviceinnstilte og fleksible.

Hva tilbyr Olivia Assistanse sine kunder?

 • Vi tilbyr fast rådgiver til våre kunder. Fra første samtale og gjennom hele kundeforholdet.
 • Gjennom gode og lettforståelige papirløse systemer ønsker vi å gjøre det enkelt for våre kunder å få mest mulig ut av sin BPA-ordning. Arbeidsavtalene er elektroniske og signeres enkelt fra assistentenes mobiltelefon, timelistene fylles ut og godkjennes enkelt via mobil, nettbrett eller PC.
 • Stillingsannonse på Finn.no dekkes av Olivia Assistanse, og arbeidsleder får tilgang til alle søknader via et system hvor man kan rangere, kommentere søknader samt med to klikk kalle inn aktuelle kandidater til intervju. Arbeidsleder avgjør selv hvor mye støtte som er ønsket under rekrutteringsprosessen.
 • Vi tilbyr driftskonto med inntil 5%, forutsatt at kommunen tillater dette.
 • Skulle vedtakseier/arbeidsleder ha spørsmål er vi alltid tilgjengelige, enten du foretrekker å ringe, sende e-post eller SMS.

Hva tilbyr Olivia Assistanse assistenter?

 • Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelse.
 • Pensjon i KLP uten trekk i lønn. Medlemskapet i KLP gir gunstige betingelser på forsikring, lån og sparing.
 • Lønnet assistentkurs med innføring i historien og intensjonen med BPA, assistentens rolle, systemer og aktuelt lovverk.
 • Gode systemer som gir enkel tilgang til arbeidsplan samt lar assistentene levere sin timeliste fra mobil, nettbrett eller pc.

Hvem kan velge Olivia Assistanse som BPA-leverandør?

Olivia Assistanse tilbyr våre tjenester i hele landet. Vårt hovedkontor ligger i Grensen i Oslo sentrum. Vi kan velges i alle kommuner som åpner for fritt brukervalg, samt har konsesjon i følgende kommuner:

 • Oslo, Skedsmo, Ullensaker, Ålesund, Etne, Gjerdrum, Gulen, Hamar, Kristiansund, Kvam Herad, Lindesnes, Mandal, Marnadal, Moss, Skaun, Ski, Sunndal, Vestnes, Våler, Eidsvoll, Hurdal, og Nannestad.

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Send en melding via Olivia Assistanses Facebookside, eller ring 24 07 77 44.

Til leverandørene: Alle er velkomne til å ta kontakt med BPA-portalen på 930 18 995 for å få en egen artikkel her i sommer!

Les mer

955

Sommerles: Assister meg

Aktuelt

29. juni 2018

Hjem

Sommerles:

I disse sommermånedene presenterer BPA-portalen leverandørene og hva de tilbyr assistenter og arbeidsledere.

Assister meg

Assister meg har levert helse- og omsorgstjenester i Norge siden 2006. «Vi er ledende på kompetanse innen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og er i dag landets største private BPA-selskap», skriver de på sine nettsider.

 

Assister meg samarbeider med Skiforbundet, Bandyforbundet og Røde Kors – besøksvenn. Sammen synliggjør vi flere aktiviteter og feriesentre som tilbys personer med forskjellige utfordringer. Assister meg er også veileder for brukere som ønsker å få opp aktivitetsnivået i eget liv. I samarbeid med ulike leverandører vil vi blant annet fra høsten av arrangere ulike dager hvor man kan komme og se på og prøve ulike hjelpemidler knyttet til aktivitet.

Vi har akkurat snakket med Kjersti Koller, som har kommet tilbake fra Haglebu Fjellstue.

Her har Assister meg arrangert Mountain Rally som en del av deres visjon om å skape aktiviteter for alle uansett funksjonsnivå!

Assister meg har avtaler i 75 kommuner og har snart ca. 1000 ansatte.

Innen helse og omsorg har vi mange års erfaring. Gjennom å dele erfaringer og overføre kunnskap er leveransene våre i stadig utvikling, noe som gir fleksibilitet og vi er i stand til å dekke ulike behov og organisere på ulike måter.

Hva tilbyr dere arbeidsledere og assistenter i Assister meg?

Arbeidsledere:

En arbeidsleder har en lederrolle og med dette kommer ansvar, ansvar for forsvarlige arbeidsoppgaver, trivsel og ryddige arbeidsforhold. Vi er med deg hele veien, enten du gjør alt selv eller vi hjelper deg med deler av arbeidslederrollen. Se vår web-side. Med våre verktøy vil du enkelt kunne registrere timer, turnuser, avvik og ha tilgang til all informasjon du til enhver tid trenger gjennom våre HMS- og personalhåndbøker.

Assistenter:

De assistentene som kommer og jobber hos oss må være glade i aktivitet, mot til å tørre nye ting, og det å få drømmer til å gå i oppfyllelse! Det å være en assistent hos oss, er mye mer enn å fungere som ekstra armer og ben. Våre assistenter er alt fra en tilrettelegger til sparringspartner, en som motiverer og bidrar til at arbeidslederne våre oppnår målene de setter seg og mer til.

Hos oss har du muligheten til å kombinere din kunnskap om arbeidslederen og tidligere erfaringer med vår tro på aktivitet og skape de løsningene som er unike for din arbeidsleder. Som en del av teamet, er det viktig at du er deltakende og kjenner på friheten til å ytre dine meninger og foreslå dine ideer og forslag.

 • Vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår miljøprofil.
 • Vi har bedriftshelsetjeneste i Stamina Helse, som er landsdekkende, og omfatter alle våre ansatte. Bedriftshelsetjenesten bistår i, og kvalitetskontrollerer, vårt HMS arbeid.
 • Vi er en IA-bedrift
 • Gode IT-verktøy og blant annet Compendia
 • Vi har en verneombudstjeneste.
 • Gode ordning for kursing og veiledning

Kompetanse

Vi legger til rette for at de ansattes kompetanse, initiativ og kreativitet skal forbedre våre arbeidsmetoder og gi våre kunder det best mulige tilbud. For å kvalitetssikre vår stab holder vi jevnlig kurs for alle våre ansatte. Her får de får opplæring i etikk, arbeidsmoral, sykdomslære, lover og forskrifter, førstehjelp, hygiene og psykiatri. Alle våre ansatte og brukere kurses jevnlig i våre rutiner, arbeidsmetoder og gjeldende lovverk. De ansatte kurses også i førstehjelp, forflytningsteknikk og annet der oppdraget krever det.

Til leverandørene: Denne artikkelen er en av mange vi vil legge ut i sommer. Vi har et mål om å bli mer synlige for alle som ønsker oversikt over leverandørene i Norge. Og derfor har vi laget denne artikkelserien. Vi bruker informasjon fra nettsidene til leverandørene og det vi får tilsendt av bilder/ fakta over intervjusamtaler med administrasjonen. Ta kontakt om du vil at vi skal skrive om deres selskap!

Les mer

889

Sommerles: Uloba

Aktuelt

28. juni 2018

I sommer kan du lese om leverandørene her på BPA-portalen. Vi har tidligere i år lagt ut en åpen intervjuguide for alle leverandørene. I disse sommerukene ringer vi rundt for å følge opp dette og skriver ut fra hva leverandørene har av informasjon på egne nettsider. 

Uloba Independent Living Norge SA

Bilderesultat for uloba logo
Uloba SA er en Independent Living-organisasjon av og for funksjonshemmede. Hos Uloba får du råd fra likepersoner og blir en del av et interessefellesskap.

Uloba er en ikke-kommersiell aktør

Uloba er en ideell organisasjon og økonomisk overskudd i organisasjonen kan utelukkende nyttes i samsvar med Ulobas formål.

Uloba arbeider for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede. Målet er et mangfoldig og inkluderende samfunn der det er plass til alle og alle har samme verdi.

Uloba arbeider for å rive samfunnsskapte barrierer, bekjempe diskriminering, fordommer, myter og umyndiggjøring, endre holdninger og fremme frigjøring for funksjonshemmede.

 

Hva tilbyr Uloba arbeidsledere og assistenter?

  • en solid og gjennomprøvd BPA-modell hos en ikke-kommersiell aktør
  • grundig arbeidslederopplæring og oppfølging
  • en BPA-rådgiver som har solid egenerfaring
  • rådgivning også utenom ordinær arbeidstid
  • eget driftsbudsjett som dekker utgifter forbundet med å ha BPA
  • fleksibel bruk av vedtakstimer gjennom kalenderåret
  • mulighet og ansvar for å rekruttere og lære opp assistentene dine
  • digitale verktøy som gjør arbeidslederrollen enklere
  • egen håndbok for deg som er arbeidsleder
  • supporttelefon som du kan ringe hele døgnet, hver dag
  • møteplass for erfaringsutveksling
  • spesialtilpasset tariffavtale for dine assistenter
  • mulighet til å være en del av et Independent Living-fellesskap

Lønn og fellesutgifter til assistenter

Vår veiledende timepris er kr. 445,- pr. april 2018. Det fakturerte beløpet skal dekke lønn med mer til assistentene. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle tillegg (ansiennitet, alder, kveld/natt, lørdag/søndag, høytidsdag), feriepenger, arbeidsgiver avgift, sykepenger, pensjon og forsikringer (yrkesskade, ulykke)

Tariffavatale

Uloba – Independent Living Norge SA har utarbeidet en tariffavtale med Fagforbundet som er spesielt tilpasset brukerstyrte personlige assistenter. Avtalen trådte i kraft i februar 2014.

 

Dekning av arbeidstakers utgifter

En assistanseordning medfører kostnader utover lønn til assistentene. Ulobas BPA har innregnet et eget driftsbudsjett for å sikre nødvendig fleksibilitet. Driftsbudsjettet skal dekke kostnader som følge av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak, utgifter i forbindelse med reise og andre aktiviteter hvor man må ha med assistanse.

Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved refusjon av driftsmidler, og fører kontroll med at de innestående midlene brukes i henhold til intensjonen og følger regler for god regnskapsskikk.

Administrasjonsdelen av det fakturerte beløpet dekker i tillegg:

 • Utvikling og oppdatering av arbeidslederkurs og kursmateriell.
 • Verktøyutvikling.
 • Håndbøker, veilednings-, rådgivnings- og oppfølgingstjenester for arbeidsledere og assistenter.
 • Faglige arenaer som forum og temakvelder.
 • Universell utforming av materiell inkludert tilrettelegging for synshemmede og så videre.

Hva påvirker Uloba gir norske kommuner en helhetlig, kvalitetssikret løsning, hvor alle kostnader knyttet til BPA-ordningen er inkludert. Kommunen vet hva den kjøper og hva det vil koste.

Les mer

foto: hund leverer avis til person i rullestol

1211

Sommerles: Aleris BPA

Aktuelt, BPA-bloggen

27. juni 2018

I sommer kan du lese om leverandørene her på BPA-portalen. Vi har tidligere i år lagt ut en åpen intervjuguide for alle leverandørene. I disse sommerukene ringer vi rundt for å følge opp dette. 

Aleris BPA

Vi har snakket med Torstein Lerhol, avdelingsleder i Aleris BPA. Han har ansvaret for opplæringa av assistenter og arbeidsledere med BPA, og selv har Torstein hatt BPA i 10 år (2008).

 

 • Hva gjør dere til en god arbeidsgiver for ansatte og arbeidsledere i BPA?

  Som BPA-leverandør er vårt mål å være en trygg og kompetent samarbeidspartner for kommunene, veileder for BPA-mottakerne/arbeidslederne og arbeidsgiver for assistentene. Vi har ISO-sertifiserte kvalitetssystemer og er upolitiske, profesjonelle, fleksible og løsningsorienterte. Vi gir råd og veiledning til alt arbeidsledere, assistenter og kommuner måtte lure på. Vi har også lang erfaring i å rekruttere og lære opp egnede og motiverte assistenter.

 • Hvorfor jobber dere med BPA?

 • Hva er deres pensjonsvilkår, forsikringer og lønnsnivå for personlige assistenter?

  • Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

  • Trygge og ryddige arbeidsforhold med tariffavtale.

  • Konkurransedyktig lønn.

  • Lønn og tillegg (kveld, natt, helg, helligdag, overtid, ansiennitet osv.).

  • Pensjonsordning.

  • Forsikringer – du er forsikret uansett hvor du er når du jobber.

  • Opplæring i assistentrollen og manual med alt du trenger å vite for å kunne fylle assistentrollen.

  • Sykelønn (Aleris er en IA-bedrift).

  • Verneombud og medarbeidersamtaler.

  • Gode HMS-verktøy.

 • Hvordan følger dere opp arbeidsledere i sin daglige drift av BPA?

  • Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

  • Opplæring i å være arbeidsleder.

  • Opplæringstilbud til assistentene dine.

  • Tilbud om hjelp til å skaffe assistenter.

  • Tilbud om bistand til intervju, ansettelse og til å lage turnusplan.

  • Stillingsannonser.

  • Arbeidsledermanual med rutiner og verktøy for en enklere BPA-drift.

  • Assistentmanual til hjelp for assistenten.

  Hva dekker dere av utgifter i BPA-ordningene?

 • Driftskonto til å dekke ekstrautgifter til BPA (kinobilletter, telefonutgifter, kontorutstyr etc.
 • Ordninger som gir assistentene fleksibel arbeidstid. Rapport hver måned om timeforbruk og driftskonto.
 • Hva påvirker deres tilbud mest til kundene i den enkelte kommunen dere leverer i?

  En god BPA-ordning har ingen fasit. Vårt mål er at BPA innenfor rammen av vedtaket du har, skal tilpasses dine behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

OBS! Er du også leverandør og ønsker at vi skriver en sak om dere, ta kontakt med oss på telefon 93 01 89 95.

Les mer

2231

Les om BPA-leverandørene – nå Prima Assistanse

Aktuelt, BPA-bloggen

25. juni 2018

I sommer kan du lese om leverandørene her på BPA-portalen. Vi har tidligere i år lagt ut en åpen intervjuguide for alle leverandørene. I disse sommerukene ringer vi rundt for å følge opp dette. Den første leverandøren som har svart på undersøkelsen, presenteres nedenfor. Det er helt gratis og frivillig å delta i dette.

(mer…)

Les mer