Velkommen til årsmøte i ROS 2016!

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte, lørdag 23. april kl 14.
Sted: Litteraturhuset Bergen (Auditoriet), Østre Skostredet 5-7.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet, og er en viktig arena for å bestemme hva ROS skal fokusere på i årene som kommer. Her behandles blant annet handlingsplan, regnskap og budsjett.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet sendes til admin@nettros.no innen 24. februar.

Alle medlemmer over 15 år med innbetalt kontingent for 2016 har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i ROS.

Ønsker du å delta på årsmøtet, ta kontakt på e-post: admin@nettros.no.

Sakspapirer vil etterhvert bli lagt ut på denne siden.

I forbindelse med årsmøtet arrangerer også ROS seminaret «Kroppspress og spisevansker hos unge, tendenser i dagens perfeksjonssamfunn», samme dag kl 10-13. Les mer her.

Kommune Type Start Slutt
Bergen 23.04.2016 14:00 14:00