Valgmøte i Oslo

Tone og Fabian

Valgmøtet er et samarbeid mellom Oslo-avdelingene til NFU, NHF, NHFU, Blindeforbundet, rådet for funksjonshemmede i Oslo og SAFO.

Hvordan vil de ulike partiene sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får likeverd og full deltakelse i samfunnet?

OBS: Vi starter med VALGTORG utenfor samfunnshuset fra klokken 17.00-17.50, der man får anledning til å besøke ulike partiers stands. Deretter starter selve VALGMØTET inne på Sagene samfunnshus klokken 18.00.

Møtet starter med en duell mellom ordførerkandidatene Fabian Stang (Høyre) og Tone Tellevik Dahl (Arbeiderpartiet), deretter følger tradisjonell paneldebatt med partiene som er representert i bystyret per i dag. Her stiller blant andre Carl I. Hagen fra Frp, og Eivor Evenrud fra Rødt.

Foto Fabian Stang: Fotografen Sturlason

Kommune Type Start Slutt
Oslo 25.08.2015 17:00 19:30