Når kommunen drifter BPA i egen regi

Kursavgift: kr 4.750,-

Det er etter hvert blitt vanlig at også små og mellomstore kommuner åpner opp for konkurranseutsetting og fritt brukervalg innenfor BPA. Kommunene velger selv om det er aktuelt å invitere private levererandører eller om alle ordningene skal driftes i regi av kommunen. Mange kommuner velger å stå for BPA-driften selv, dette kurset henvender seg til de kommunene som har valgt dette.

Kommune Type Start Slutt
Oslo 20.10.2016 08:30 15:00