Kurs for assistenter

«Når sjefen er oppgaven»

Kurset vil gi faglig påfyll og ta opp aktuelle temaer som er viktig i rollen som ny eller erfaren assistent.

I BPA-ordninger er det tjenestemottaker som er arbeidsleder (eventuelt en assisterende arbeids-leder, dersom vedkommende ikke kan være arbeidsleder selv). Det betyr at du som assistent har den som er tjenestemottaker som nærmeste leder.

Dette er utgangspunktet for alle assistenter i BPA-ordninger – så kan det være store forskjeller mellom kommuner når det gjelder hva arbeidsleder har ansvaret for og hva arbeidsgiver har ansvaret for.

Kommune Type Start Slutt
Stjørdal 10.06.2016 08:30 15:00