Dagskonferanse om rettighetsfesting av BPA og anskaffelser av BPA-tjenester

Tegning: forelesning

Målsetting : Øke kompetanse om BPA, rettighetfesting og fritt brukervalg/offentlig anskaffelser

Målgrupper: Innkjøpsansvarlig, etatsledere, ordførere og rådmenn i kommunene, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner

Kommune Type Start Slutt
24.11.2014 09:30 15:30