Slik søker du BPA

BPA bruker

Her har vi lagt ut  en enkel veiledning om hvordan du skal gå frem for å søke om BPA i din kommune. Vi har også Norges eneste oversikt over hvilke leverandører som tilbyr BPA i din kommune.

Søknaden

Søknad om BPA sender du til pleie- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i din kommune eller bydel. Undersøk først om din kommune har spesielle krav til innhold i søknaden.

Søknaden må inneholde personopplysninger, og en beskrivelse av assistansebehovet. Alle aktiviteter og oppgaver du trenger assistanse til bør tas med. Vi anbefaler deg å være svært konkret både når det gjelder oppgaver og tidsbruk. Timeberegningen må være realistisk og velbegrunnet.

Du bør også legge ved en legeerklæring, som bekrefter din helsetilstand og hvilke konsekvenser det har i din hverdag.

Du kan få råd og hjelp til å skrive en god søknad av en tjenestegodkjent BPA-leverandør. På vår portal finner du oversikt over alle private leverandører av BPA tjenester i din kommune. Se Finn din leverandør av BPA tjenester

Søknadsrutinene og saksbehandlingen

Dette vil variere fra kommune til kommune. Erfaringen er at kommunene tolker regelverket ulikt og legger vekt på ulike kriterier i sin vurdering. Beregningen av hvor mange timer assistanse i uken du innvilges, vil derfor kunne variere fra kommune til kommune.

Kommunen eller bydelen plikter å behandle søknaden din snarest mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. Det er mulig å klage på vedtaket, dersom du er uenig i resultatet.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar